•  >>Van harte welkom op mijn website<< •   

Vooral voor stedelingen is het vaak niet duidelijk wat een waterschap nu eigenlijk doet.

Hoofdmoten zijn veiligheid, voldoende water, schoon water.

1. Veiligheid

Bij AGV gaat het om zo''n 900 km dijk die onderhouden en geinspecteerd moet worden. Dit om 1,2 miljoen mensen, dieren en goederen te beschermen tegen overstroming en wateroverlast. De klimaatverandering is er mede oorzaak van alle dijken aangepast moeten worden. Dergelijke aanpassingen hebben gevolgen voor de tarieven: deze zullen verhoogd worden.

2. Voldoende water

De peilhoogte van het water bepaalt welke activiteiten er in een polder kunnen plaatsvinden: natuurontwikkeling, (agrarische) bedrijvigheid, wonen en/of ontspannen (recreatief watergebruik). Om het water op de juiste peilhoogte te houden en het water aan- en af te voeren werkt AGV met stuwen en gemalen. Deze moeten natuurlijk onderhouden en vernieuwd worden. Overigens, het laagste punt binnen het AGV-gebied ligt 6,4 m onder NAP.

3. Schoon water

Dagelijks zuivert het waterschap 343 miljoen liter afvalwater en zorgt ervoor dat de kwaliteit van het oppervlakte water voldoet aan de Europese eisen.

 4. Recreatie

AGV is verantwoordelijk voor goed en veilig vaarwater, verbeteren van recreatie- en natuurgebieden en het onderhouden van cultuurhistorisch landschap.

zie ook: www.agv.nl

 

 WebBuro