•  >>Van harte welkom op mijn website<< •   

 

 Sinds 1973 woon ik in Amsterdam, waarvan een kleine 40 jaar in de binnenstad.

58 jaar geleden ben ik geboren in Bergen op Zoom, een monumentale stad. Daar zette ik de eerste schreden op het politieke pad als lid van de JOVD, de onafhankelijke liberale politieke jongerenorganisatie. De maandelijkse raadsvergadering volgde ik nauwgezet, ook omdat mijn broer Bert er raadslid en later wethouder was.

Aan d'' Witte Lelie in Amsterdam volgde ik de lerarenopleiding Nederlands- Engels. Tegelijkertijd bleef ik actief in de (landelijke ) JOVD en de studentenvereniging SSR(A). In 1976 vond ik het moment gekomen een keuze te maken voor een politieke partij. Ik ploos alle uitgangspunten en meningen van de (toen bestaande) politieke partijen, van CPN tot SGP uit. Uiteindelijk ging de keuze tussen de VVD en PvdA. De 5 uitgangspunten van de VVD (vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid) gaven de doorslag. 

Al tijdens mijn laatste jaar aan d'' Witte Lelie ben ik gaan werken in de Tweede Kamer als medewerker van de VVD- Kamerleden Dick Dees en de Amsterdammer Huub Jacobse (1980- 1985).

Vanaf 1982 combineerde ik dit met het raadslidmaatschap van de Amsterdamse gemeenteraad. In 1985 werd het medewerkerschap verruild voor het lidmaatschap van de Emancipatieraad. Daarna volgde in 1991 het voorzitterschap van SNV tot 1994. In 1994 werd ik lid van de Tweede Kamer. Na 12 jaar kwam een einde aan het lidmaatschap van de gemeenteraad. Van 1998 werkte ik deels als zelfstandige en  van 2001 tot 2002 deels als senior public affairs adviseur.

Van 2002 tot 2006 ben ik voorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Centrum geweest.
Met ingang van voorjaar 2006 was ik wethouder van het stadsdeel Amsterdam- Centrum. Zoals U op de nieuwspagina kunt lezen, ben ik daarmee medio september 2007 gestopt.

Onlangs heb ik mijn bedrijf, Anne Lize van der Stoel Denk-Werk, opgericht. Strategic policy advice, coaching, mediation en dagvoorzitterschappen zijn de hoofdmoten van mijn activiteiten.

In 2008 verkoos de ledenvergadering mij tot eerste VVD-lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV). De verkiezingen vonden plaats tussen 13 en 25 november 2008.  Ook in het waterschap draag ik van harte het liberale geluid uit!WebBuro